אגרת ברכה לחג, החתומה בכתב ידו של נשיא המדינה הראשון, חיים וייצמן

דף ראשי אגרת ברכה לחג, החתומה בכתב ידו של נשיא המדינה הראשון, חיים וייצמן