אלעזר קפלן בטקס חתימת מגילת העצמאות חותם על המגילה לצד בן גוריון.

דף ראשי אלעזר קפלן בטקס חתימת מגילת העצמאות חותם על המגילה לצד בן גוריון.

תצלום גדול מאוד ומקורי-אלעזר קפלן בטקס חתימת מגילת העצמאות חותם על המגילה לצד בן גוריון. לפי תיאורו של זאב שרף, קפלן היה אחד מארבעת המצביעים במנהלת העם נגד הכרזת העצמאות ב-14 במאי 1948, אם כי יש היסטוריונים החולקים על זאת וטוענים שהייתה הסכמה כללית על הכרזת המדינה וההצבעה הייתה על נושא אחר. קפלן  [1891-1952] שר האוצר הראשון של מדינת ישראל. גודל: 40x25 ס"מ. קילופי צבע מימין ומשמאל למטה. מצב בינוני. נדיר ביותר!!

אלעזר קפלן בטקס חתימת מגילת העצמאות חותם על המגילה לצד בן גוריון.

תצלום גדול מאוד ומקורי-אלעזר קפלן בטקס חתימת מגילת העצמאות חותם על המגילה לצד בן גוריון. לפי תיאורו של זאב שרף, קפלן היה אחד מארבעת המצביעים במנהלת העם נגד הכרזת העצמאות ב-14 במאי 1948, אם כי יש היסטוריונים החולקים על זאת וטוענים שהייתה הסכמה כללית על הכרזת המדינה וההצבעה הייתה על נושא אחר. קפלן  [1891-1952] שר האוצר הראשון של מדינת ישראל. גודל: 40×25 ס"מ. קילופי צבע מימין ומשמאל למטה. מצב בינוני.
נדיר ביותר!!