בן גוריון – מכתב מוקדם כמזכ"ל ההסתדרות

דף ראשי בן גוריון – מכתב מוקדם כמזכ"ל ההסתדרות

בן גוריון - מכתב מוקדם כמזכ"ל ההסתדרות, 1929. "חוזר שנשלח לחברי הועד הפועל של ההסתדרות, יחד עם פרוטוקול ישיבה של הועד שעסק בבירור ענייני הערבים בארץ. חתום ביד על ידי בן גוריון. חורי תיוק וכתמים.

בן גוריון - מכתב מוקדם כמזכ

בן גוריון – מכתב מוקדם כמזכ"ל ההסתדרות, 1929.
"חוזר שנשלח לחברי הועד הפועל של ההסתדרות, יחד עם פרוטוקול ישיבה של הועד שעסק בבירור ענייני הערבים בארץ. חתום ביד על ידי בן גוריון. חורי תיוק וכתמים.