בנימין זאב הרצל- תצלום גדול והיסטורי

דף ראשי בנימין זאב הרצל- תצלום גדול והיסטורי

בנימין זאב הרצל- תצלום גדול והיסטורי פרשים והמון העם ברחובה של עיר מצפים לארון הרצל שהובא ארצה לקבורה. גודל: 40x25 ס"מ. קילופי צבע בפינות העליונות, סימן קיפול באמצע. מצב בינוני-טוב.

בנימין זאב הרצל- תצלום גדול והיסטורי

בנימין זאב הרצל- תצלום גדול והיסטורי פרשים והמון העם ברחובה של עיר מצפים לארון הרצל שהובא ארצה לקבורה. גודל: 40×25 ס"מ. קילופי צבע בפינות העליונות, סימן קיפול באמצע. מצב בינוני-טוב.