גאל ירושלים – זוג כפול לא חתום עם שובלים

דף ראשי גאל ירושלים – זוג כפול לא חתום עם שובלים
גאל ירושלים - זוג כפול לא חתום עם שובלים, דבק מלא במצב מינט.
גאל ירושלים - זוג כפול לא חתום עם שובלים

גאל ירושלים – זוג כפול לא חתום עם שובלים, דבק מלא במצב מינט.