גדולי האומה במניאטורי

דף ראשי גדולי האומה במניאטורי

גדולי האומה במניאטורי דוד בן גוריון, משה דיין, שמעון פרס, זאב זבוטינסקי וחיים וייצמן גובה:5 ס"מ

גדולי האומה במניאטורי

גדולי האומה במניאטורי דוד בן גוריון, משה דיין, שמעון פרס, זאב זבוטינסקי וחיים וייצמן
גובה:5 ס"מ