גדולי האומה במניאטורי

דף ראשי גדולי האומה במניאטורי

גדולי האומה במניאטורי יוסף טרומפלדור, חנה סנש, לוי אשכול, יצחק שמיר גובה :5 ס"מ

גדולי האומה במניאטורי

גדולי האומה במניאטורי יוסף טרומפלדור, חנה סנש, לוי אשכול, יצחק שמיר
גובה :5 ס"מ