גדולי האומה במניאטורי

דף ראשי גדולי האומה במניאטורי

גדולי האומה במניאטורי הרצל, גולדה מאיר, בגין יצחק רבין ואריק שרון גובה :5 ס"מ

גדולי האומה במניאטורי

גדולי האומה במניאטורי הרצל, גולדה מאיר, בגין יצחק רבין ואריק שרון
גובה :5 ס"מ