גולדה מאיר / הפנתרים השחורים

דף ראשי גולדה מאיר / הפנתרים השחורים

גולדה מאיר / הפנתרים השחורים - מכתב של גולדה בו היא מבהירה אמירתה שהם "לא נחמדים". 1971.

"מכתב חתום על ידי גולדה מאיר לשאול בן שמחון מהועד הפועל של ההסתדרות, בו היא מוחה כנגדו על כך שלא יצא להגנתה כשדבריה אודות הפנתרים השחורים סולפו. היא מבהירה שאמירתה, שנאמרה בסיום חגיגות המימונה, היתה תגובה לדבריו של בן שמחון שסיפר לה שנפגש עם ראשי הפנתרים וכמה מהם נחמדים. בתגובה אמרה גולדה שמשליכי בקבוקי מולוטוב הפוגעים בשוטרים אינם נחמדים. היא תובעת מבן שמחון לעמוד לצידה ולאשר את גירסתה בתקשורת. את המכתב הזה שלחה גולדה גם למערכות העיתונים.
בתגובה כותב בן שמחון מכתב, שנשלח אף הוא למערכות העתונים ובו הוא מגבה את גולדה, מאשר את גירסתה, ומבהיר מדוע לא יצא להגנתה מיד.
בנוסף - 2 מכתבים למערכות עיתונים שנשלחו על ידי בן שמחון עם נוסח מכתבו, צילום של גולדה באירוע סיום המימונה בו נאמרו הדברים, ודף מצולם ובו גזרי עיתון עם הידיעות שהתפרסמו בעקבות מכתביהם של גולדה ובן שמחון.
סה"כ 6 פריטים.
גולדה מאיר / הפנתרים השחורים

גולדה מאיר / הפנתרים השחורים – מכתב של גולדה בו היא מבהירה אמירתה שהם "לא נחמדים". 1971.

"מכתב חתום על ידי גולדה מאיר לשאול בן שמחון מהועד הפועל של ההסתדרות, בו היא מוחה כנגדו על כך שלא יצא להגנתה כשדבריה אודות הפנתרים השחורים סולפו. היא מבהירה שאמירתה, שנאמרה בסיום חגיגות המימונה, היתה תגובה לדבריו של בן שמחון שסיפר לה שנפגש עם ראשי הפנתרים וכמה מהם נחמדים. בתגובה אמרה גולדה שמשליכי בקבוקי מולוטוב הפוגעים בשוטרים אינם נחמדים. היא תובעת מבן שמחון לעמוד לצידה ולאשר את גירסתה בתקשורת. את המכתב הזה שלחה גולדה גם למערכות העיתונים.
בתגובה כותב בן שמחון מכתב, שנשלח אף הוא למערכות העתונים ובו הוא מגבה את גולדה, מאשר את גירסתה, ומבהיר מדוע לא יצא להגנתה מיד.
בנוסף – 2 מכתבים למערכות עיתונים שנשלחו על ידי בן שמחון עם נוסח מכתבו, צילום של גולדה באירוע סיום המימונה בו נאמרו הדברים, ודף מצולם ובו גזרי עיתון עם הידיעות שהתפרסמו בעקבות מכתביהם של גולדה ובן שמחון.
סה"כ 6 פריטים.