דואר עברי. דף שחולק לחברי הכנסת ולאישיים בכירים בקום המדינה 16/5/48

דף ראשי דואר עברי. דף שחולק לחברי הכנסת ולאישיים בכירים בקום המדינה 16/5/48