דואר עברי ערכים גבוהים בשל ספק הפריט הוצא מהמכירה!

דף ראשי דואר עברי ערכים גבוהים בשל ספק הפריט הוצא מהמכירה!

דואר עברי ערכים גבוהים, לא חתום עם שובלים עם דבק מלא מצב כמעט מינט. ללא תעודה! ולכן נימכר SOLD AS IS בשל ספק הפריט הוצא מהמכירה                !

דואר עברי ערכים גבוהים בשל ספק הפריט הוצא מהמכירה!

דואר עברי ערכים גבוהים, לא חתום עם שובלים עם דבק מלא מצב כמעט מינט. ללא תעודה! ולכן נימכר SOLD AS IS
בשל ספק הפריט הוצא מהמכירה                !