המשקיף- הצבעה באו"ם

דף ראשי המשקיף- הצבעה באו"ם

המשקיף- עיתון נדיר!! הצבעה באו"ם, כ"ט בנובמבר 1947

פגעי זמן ומעט כתמים מצב: טוב מאוד! נדיר!
המשקיף- הצבעה באו

המשקיף- עיתון נדיר!! הצבעה באו"ם, כ"ט בנובמבר 1947

פגעי זמן ומעט כתמים

מצב: טוב מאוד!

נדיר!