הסכם להפקת תכנית הטלויזיה "שחק אותה"

דף ראשי הסכם להפקת תכנית הטלויזיה "שחק אותה"

דודו טופז - הסכם להפקת תכנית הטלויזיה "שחק אותה" בטלויזיה הכללית. ההסכם נחתם ב-25 במאי 1980. מסמך בן שני עמודים מפרט את תפקידיו של טופז בתחום הכתיבה וההנחייה

הסכם להפקת תכנית הטלויזיה

דודו טופז – הסכם להפקת תכנית הטלויזיה "שחק אותה" בטלויזיה הכללית. ההסכם נחתם ב-25 במאי 1980. מסמך בן שני עמודים מפרט את תפקידיו של טופז בתחום הכתיבה וההנחייה