הקיבוץ יוחנן סימון שמן על בד

דף ראשי הקיבוץ יוחנן סימון שמן על בד

הקיבוץ יוחנן סימון שמן על בד כולל תעודת אותנטיות מבת האומן

גודל הציור ללא המסגרת 46×36.5 ס"מ יפיפיה ! בהירה מאוד!
הקיבוץ יוחנן סימון שמן על בד

הקיבוץ יוחנן סימון שמן על בד כולל תעודת אותנטיות מבת האומן

גודל הציור ללא המסגרת

46×36.5 ס"מ

יפיפיה !

בהירה מאוד!