התאזרחות – תושב שהחליף את שמו

דף ראשי התאזרחות – תושב שהחליף את שמו
התאזרחות - תושב שהחליף את שמו. בשנות הארבעים ביקשו מחלק מהקצינים בצבא ומאנשי מפתח בארץ לשנות את שמם ... פריט נדיר!!
התאזרחות - תושב שהחליף את שמו

התאזרחות – תושב שהחליף את שמו.

בשנות הארבעים ביקשו מחלק מהקצינים בצבא ומאנשי מפתח בארץ לשנות את שמם …

פריט נדיר!!