טופס השבעת שופט בישראל

דף ראשי טופס השבעת שופט בישראל
טופס השבעת שופט בישראל כולל חתימות ,של נשיא המדינה ושר המשפטים דאז . חיים צדוק-שר המשפטים אפרים קציר- נשיא המדינה
טופס השבעת שופט בישראל

טופס השבעת שופט בישראל
כולל חתימות ,של נשיא המדינה ושר המשפטים דאז .
חיים צדוק-שר המשפטים
אפרים קציר- נשיא המדינה