יפתח שטיין -אלטלנה

דף ראשי יפתח שטיין -אלטלנה

יפתח שטיין -אלטלנה"חומר מענין של פריטים השיכים ליפתח שטיין שהיה לוחם וחבר האצ"ל והיה על ספינת אלטלנה 1948 שהגיע לחופי תל אביב כקשר של הספינה והיה זה שסיכן את עצמו שטיפס על תורן ספינת אלטלנה הבוערת והורידו והביאו עטוף" עמו לבית החולים. מצורפים קלטת וידאו פרטית של יפתח מטכס הסרט הלוט מדגל אלטלנה. עם סרט מחדרו של יפתח ומשפחתו. ובנוסף תרמילו האישי 1940 נד המיים הנדיר 1942 חוברת זהירות מוקשים משנת .1948 2 מכתבים בכתב ידו , שנשלחו מיחדתו הצבאית בצבא הבריטי בעת שירותו במצרים 1944 . מפית בד שנשלח לשולמית שטין כמזכרת משרותו של יפתח באפריקה{מצרים}תעודת אגרת האזרח הציוני לשנת תש"ו 1946 של שלומית שטיין רעיתו מאת מרכז הצ"ח בארץ ישראל שמקנה לה זכות להשתתף במשאל האזרחים והשתתפות בקונגרס . חומר חשוב לאספנים וחוקרי היסטוריית ארץ ישראל.

-
יפתח שטיין -אלטלנה

יפתח שטיין -אלטלנה"חומר מענין של פריטים השיכים ליפתח שטיין שהיה לוחם וחבר האצ"ל והיה על ספינת אלטלנה 1948 שהגיע לחופי תל אביב כקשר של הספינה והיה זה שסיכן את עצמו שטיפס על תורן ספינת אלטלנה הבוערת והורידו והביאו עטוף" עמו לבית החולים. מצורפים קלטת וידאו פרטית של יפתח מטכס הסרט הלוט מדגל אלטלנה. עם סרט מחדרו של יפתח ומשפחתו. ובנוסף תרמילו האישי 1940 נד המיים הנדיר 1942 חוברת זהירות מוקשים משנת .1948 2 מכתבים בכתב ידו , שנשלחו מיחדתו הצבאית בצבא הבריטי בעת שירותו במצרים 1944 . מפית בד שנשלח לשולמית שטין כמזכרת משרותו של יפתח באפריקה{מצרים}תעודת אגרת האזרח הציוני לשנת תש"ו 1946 של שלומית שטיין רעיתו מאת מרכז הצ"ח בארץ ישראל שמקנה לה זכות להשתתף במשאל האזרחים והשתתפות בקונגרס . חומר חשוב לאספנים וחוקרי היסטוריית ארץ ישראל.