יצחק בן צבי -לוט תצלומים של נשיא המדינה ורעייתו רחל וינאית

דף ראשי יצחק בן צבי -לוט תצלומים של נשיא המדינה ורעייתו רחל וינאית

יצחק בן צבי -לוט תצלומים של נשיא המדינה ורעייתו רחל וינאית, בנוסף תצלום משנת 1926 בגן ילדים של הילדים של הזוג :עמרם ועלי . הגיע מעיזבונו של בנם עמרם בן צבי.

עמרם הראשון מימין עלי השלישי משמאל
יצחק בן צבי -לוט תצלומים של נשיא המדינה ורעייתו רחל וינאית

יצחק בן צבי -לוט תצלומים של נשיא המדינה ורעייתו רחל וינאית, בנוסף תצלום משנת 1926 בגן ילדים של הילדים של הזוג :עמרם ועלי . הגיע מעיזבונו של בנם עמרם בן צבי.

עמרם הראשון מימין

עלי השלישי משמאל