כפית מכופפת על ידי אורי גלר

דף ראשי כפית מכופפת על ידי אורי גלר
אורי גלר- כפית מכופפת וחתומה על ידי המנטליסט אורי גלר חברי הטוב
כפית מכופפת על ידי אורי גלר

אורי גלר- כפית מכופפת וחתומה על ידי המנטליסט אורי גלר חברי הטוב