כפית שכופפה בעזרת המחשבה ע"י האומן הנודע אורי גלר

דף ראשי כפית שכופפה בעזרת המחשבה ע"י האומן הנודע אורי גלר