כרוז ההגנה 1947

דף ראשי כרוז ההגנה 1947
כרוז ההגנה 1947 המזהיר את היהודים בל יכתבו סודות במכתביהם החוצה ובתוך הארץ...כי כל המכתבים עברו צנזורה של הצבא הבריטי בארץ. והיו יכולים לחשוף התנגדויות מאורגנות של המחתרות דאז. נדיר!!!!
כרוז ההגנה 1947

כרוז ההגנה 1947

המזהיר את היהודים בל יכתבו סודות במכתביהם החוצה ובתוך הארץ…כי כל המכתבים עברו צנזורה של הצבא הבריטי בארץ.

והיו יכולים לחשוף התנגדויות מאורגנות של המחתרות דאז.

נדיר!!!!