כרזת הציזבטרון

דף ראשי כרזת הציזבטרון

כרזת הציזבטרון משנת 1949 מצב גרוע.

כרזת הציזבטרון

כרזת הציזבטרון משנת 1949
מצב גרוע.