לוט ארגון האצ"ל . תעודת לוחם כולל פירוט על פציעתו בפנקס החייל שלו

דף ראשי לוט ארגון האצ"ל . תעודת לוחם כולל פירוט על פציעתו בפנקס החייל שלו