לוט זוג שטיחים. 50 מיל פרפיקס א/א במצב XF . 100 מיל פרפיקס א/א במצב VF

דף ראשי לוט זוג שטיחים. 50 מיל פרפיקס א/א במצב XF . 100 מיל פרפיקס א/א במצב VF