לוט כרזות 5 כרזות קק"ל- הפרחת השממה שמעון פרס

דף ראשי לוט כרזות 5 כרזות קק"ל- הפרחת השממה שמעון פרס