לוט לזכר עולי הגרדום כולל תמונותיהם וסיפורי חייהם על גבורתם למען מדינת ישראל

דף ראשי לוט לזכר עולי הגרדום כולל תמונותיהם וסיפורי חייהם על גבורתם למען מדינת ישראל