לוט מסמכים של הממשלה הזמנית, הממשלה הראשונה בישראל, 1948 לפני הבחירות

דף ראשי לוט מסמכים של הממשלה הזמנית, הממשלה הראשונה בישראל, 1948 לפני הבחירות