לוט של עשרות מכתבים

דף ראשי לוט של עשרות מכתבים
לוט של עשרות מכתבים על גבי מכתבים ...לפני קום המדינה ולאחר הקמת המדינה... ישנם מכתבים הקשורים לפלמ"ח לא ניבדק!!!
לוט של עשרות מכתבים

לוט של עשרות מכתבים על גבי מכתבים …לפני קום המדינה ולאחר הקמת המדינה…

ישנם מכתבים הקשורים לפלמ"ח

לא ניבדק!!!