לוט תגי צה"ל של יחידת הסיירים הבדואיים

דף ראשי לוט תגי צה"ל של יחידת הסיירים הבדואיים

לוט תגי צה"ל של יחידת הסיירים הבדואיים. חטמ"ר הערבה יחידה 406

לוט תגי צה

לוט תגי צה"ל של יחידת הסיירים הבדואיים.
חטמ"ר הערבה יחידה 406