לוט 2 גלויות ריל פוטו של ביקור הנציב העליון הבריטי, סר הרברט סמואל, בארץ-ישראל

דף ראשי לוט 2 גלויות ריל פוטו של ביקור הנציב העליון הבריטי, סר הרברט סמואל, בארץ-ישראל
לוט 2 גלויות ריל פוטו של ביקור הנציב העליון הבריטי, סר הרברט סמואל, בארץ-ישראל, 1920. נדיר ביותר
לוט 2 גלויות ריל פוטו של ביקור הנציב העליון הבריטי, סר הרברט סמואל, בארץ-ישראל

לוט 2 גלויות ריל פוטו של ביקור הנציב העליון הבריטי, סר הרברט סמואל, בארץ-ישראל, 1920. נדיר ביותר