לוט 4 מטבעות אחד מטבע כופר הישוב. אחד מטבע ששימש עבור טכנאי בזק. אסימון ישן + מטבע 10 אגורות שזוייף לאסימון

דף ראשי לוט 4 מטבעות אחד מטבע כופר הישוב. אחד מטבע ששימש עבור טכנאי בזק. אסימון ישן + מטבע 10 אגורות שזוייף לאסימון