לוט 4 תצלומים של ביקורו ההיסטורי של נשיא מצרים, סאדאת, בישראל

דף ראשי לוט 4 תצלומים של ביקורו ההיסטורי של נשיא מצרים, סאדאת, בישראל

לוט 4 תצלומים של ביקורו ההיסטורי של נשיא מצרים, סאדאת, בישראל בנובמבר 1977. בתצלומים נראה סאדאת נואם מעל דוכן הכנסת, כשלצידו ראש ממשלת ישראל, מנחם בגין; יו"ר הכנסת, יצחק שמיר, ונשיא המדינה, אפרים קציר. בתצלום אחר נראים צעירים המסירים את שלט החוצות המברך את נשיא מצרים על הגעתו לירושלים. התצלומים חתומים: שמואל רחמני נדיר!

לוט 4 תצלומים של ביקורו ההיסטורי של נשיא מצרים, סאדאת, בישראל

לוט 4 תצלומים של ביקורו ההיסטורי של נשיא מצרים, סאדאת, בישראל בנובמבר 1977. בתצלומים נראה סאדאת נואם מעל דוכן הכנסת, כשלצידו ראש ממשלת ישראל, מנחם בגין; יו"ר הכנסת, יצחק שמיר, ונשיא המדינה, אפרים קציר. בתצלום אחר נראים צעירים המסירים את שלט החוצות המברך את נשיא מצרים על הגעתו לירושלים. התצלומים חתומים: שמואל רחמני
נדיר!