מדלייה 25 שנה למחמד רזא המלך.

דף ראשי מדלייה 25 שנה למחמד רזא המלך.
ועד יהודי אירן הוציאו מדלייה 25 שנה למחמד רזא המלך.
מדלייה 25 שנה למחמד רזא המלך.

ועד יהודי אירן הוציאו מדלייה 25 שנה למחמד רזא המלך.