מדליית זכרון נדירה

דף ראשי מדליית זכרון נדירה

מדליית זכרון נדירה (כמות 2,500) שהונפקה לכבוד ביקור נשיא מצרים סאדאת ב 1977. כסף 999 במשקל 80 גרם 59 מ"מ עם תעודת אחריות בתוך אריזה מקורית.

מדליית זכרון נדירה

מדליית זכרון נדירה (כמות 2,500) שהונפקה לכבוד ביקור נשיא מצרים סאדאת ב 1977. כסף 999 במשקל 80 גרם 59 מ"מ עם תעודת אחריות בתוך אריזה מקורית.