מודד מעלות השירות המטאורולוגי 1950

דף ראשי מודד מעלות השירות המטאורולוגי 1950

מודד מעלות השירות המטאורולוגי 1950, נתון בתיק עור עבה ומקורי, בצירוף יומן תחנת גשם מקורית, של השרות המטאורולוגי, מתחנת גשר הזיו, 1950! יומן מלא לפי חודש בחודשו.

הפריט הוצג בטלויזיה בפינה הקבועה בימיי רסיעי ערוץ 13 בבוקר.
מודד מעלות השירות המטאורולוגי 1950

מודד מעלות השירות המטאורולוגי 1950, נתון בתיק עור עבה ומקורי, בצירוף יומן תחנת גשם מקורית, של השרות המטאורולוגי, מתחנת גשר הזיו, 1950! יומן מלא לפי חודש בחודשו.

הפריט הוצג בטלויזיה

בפינה הקבועה בימיי רסיעי ערוץ 13 בבוקר.