מורשת בן גוריון קלסר תצלומים חתומים

דף ראשי מורשת בן גוריון קלסר תצלומים חתומים

מורשת בן גוריון קלסר תצלומים חתומים. פריט היסטורי וחשוב של שלבי בניית מדרשת שדה בוקר. על פי חזונו של דוד בן גוריון הקימו מדרשת שדה בוקר שפעילה עד עצם היום הזה,

אלבום צילומים של הקמת המדרשה בשלביה השונים, ניתן כשי למי שדחף ויזם את הפרוייקט בשנת 1965.
מכתב בכתב יד על דף עם לוגו של מדרשת שדה בוקר.
26 תצלומים
חתימה מאחורה
של הצלם
"עמרם נבו"
מורשת בן גוריון קלסר תצלומים חתומים

מורשת בן גוריון קלסר תצלומים חתומים. פריט היסטורי וחשוב של שלבי בניית מדרשת שדה בוקר.
על פי חזונו של דוד בן גוריון הקימו מדרשת שדה בוקר שפעילה עד עצם היום הזה,

אלבום צילומים של הקמת המדרשה בשלביה השונים, ניתן כשי למי שדחף ויזם את הפרוייקט בשנת 1965.
מכתב בכתב יד על דף עם לוגו של מדרשת שדה בוקר.
26 תצלומים
חתימה מאחורה
של הצלם
"עמרם נבו"