מטבעות ישראלים

דף ראשי מטבעות ישראלים
מטבעות ישראליים
חצי שקל,10 שקלים,100 שקלים...כולם עם הדיוקן מאחורי המטבע.
תרומפלדור- 20 מטבעות
זאב זבוטינסקי- 10 מטבעות
הרצל -10 מטבעות
מטבעות ישראלים
מטבעות ישראליים
חצי שקל,10 שקלים,100 שקלים…כולם עם הדיוקן מאחורי המטבע.
תרומפלדור- 20 מטבעות
זאב זבוטינסקי- 10 מטבעות
הרצל -10 מטבעות