מטבעות קלמר

דף ראשי מטבעות קלמר
מטבעות קלמר פריט יפיפה מספר מטבעות מתחת לרוב המטבעות.
מטבעות קלמר

מטבעות קלמר

פריט יפיפה

מספר מטבעות מתחת לרוב המטבעות.