מטבע אחד מיל פלשתינה 1942 מדורג

דף ראשי מטבע אחד מיל פלשתינה 1942 מדורג