מטבע 1מיל מזכרת 1927 נדיר

דף ראשי מטבע 1מיל מזכרת 1927 נדיר

מטבע 1מיל מזכרת 1927 נדיר!!

מדורג AU טוקן מיל מזכרת
מטבע 1מיל מזכרת 1927 נדיר

מטבע 1מיל מזכרת 1927 נדיר!!

מדורג AU

טוקן מיל מזכרת