מטבע 10 ₪ הסכם השלום עם ירדן

דף ראשי מטבע 10 ₪ הסכם השלום עם ירדן

מטבע 10 ₪ הסכם השלום עם ירדן זהב בטוהר 916 קישוט, במשקל 16.96 (30 מ"מ) בתוך קפסולה אטומה במצב חדש לגמרי מינט! שנת 1995. מחיר בחברה הממשלתית למדליות 11,260 ש"ח (כ 3,500$). כמות סופית/מירבית 1,451 יחידות בלבד, סימן טביעה האות "מ" , עיצוב שמעון כתר ודוד פסח. מדליה נדירה ויקרה.

מטבע 10 ₪ הסכם השלום עם ירדן

מטבע 10 ₪ הסכם השלום עם ירדן זהב בטוהר 916 קישוט, במשקל 16.96 (30 מ"מ) בתוך קפסולה אטומה במצב חדש לגמרי מינט! שנת 1995. מחיר בחברה הממשלתית למדליות 11,260 ש"ח (כ 3,500$).
כמות סופית/מירבית 1,451 יחידות בלבד, סימן טביעה האות "מ" , עיצוב שמעון כתר ודוד פסח. מדליה נדירה ויקרה.