מטבע 100 מיל פלשתינה 1934 מדורג

דף ראשי מטבע 100 מיל פלשתינה 1934 מדורג