מילון בן-יהודה – מהדורה מפוארת

דף ראשי מילון בן-יהודה – מהדורה מפוארת

מילון בן-יהודה - מהדורה מפוארת ב-20 עותקים, 1959

מילון הלשון העברית הישנה והחדשה, בעריכת אליעזר בן-יהודה (מילון בן-יהודה). הוצאת טומס יוסלוף (Thomas Yoseloff), ניו-יורק-לונדון, 1959. שמונה כרכים (סט שלם).
שמונת כרכי "מילון בן-יהודה". מהדורה בינלאומית אשר יצאה לאור בשנת העשור למדינת ישראל ובמלאת מאה שנה להולדת בן-יהודה. עותק מתוך מהדורה מצומצמת בת 20 עותקים שנכרכו ביד בכריכות עור מפוארות עם הטבעה מוזהבת (דיוקן בן-יהודה והכיתוב: "שני הדברים שבלעדיהם לא יהיו היהודים לעם: הארץ והלשון"). העותק שלפנינו הינו ממוספר 16 מתוך 20.
בתחילת הכרך הראשון מודבק דף מקורי בכתב ידו של בן-יהודה, העוסק במילה מסויימת – מדפי ההכנה להדפסת המילון. 8 כרכים, 25.5 ס"מ. מצב טוב מאוד.
מילון בן-יהודה - מהדורה מפוארת

מילון בן-יהודה – מהדורה מפוארת ב-20 עותקים, 1959

מילון הלשון העברית הישנה והחדשה, בעריכת אליעזר בן-יהודה (מילון בן-יהודה). הוצאת טומס יוסלוף (Thomas Yoseloff), ניו-יורק-לונדון, 1959. שמונה כרכים (סט שלם).
שמונת כרכי "מילון בן-יהודה". מהדורה בינלאומית אשר יצאה לאור בשנת העשור למדינת ישראל ובמלאת מאה שנה להולדת בן-יהודה. עותק מתוך מהדורה מצומצמת בת 20 עותקים שנכרכו ביד בכריכות עור מפוארות עם הטבעה מוזהבת (דיוקן בן-יהודה והכיתוב: "שני הדברים שבלעדיהם לא יהיו היהודים לעם: הארץ והלשון"). העותק שלפנינו הינו ממוספר 16 מתוך 20.
בתחילת הכרך הראשון מודבק דף מקורי בכתב ידו של בן-יהודה, העוסק במילה מסויימת – מדפי ההכנה להדפסת המילון. 8 כרכים, 25.5 ס"מ. מצב טוב מאוד.