מכבי-תעודת חבר פעיל מספר 1 של יושב ראש האגודה יצחק ציזלינג

דף ראשי מכבי-תעודת חבר פעיל מספר 1 של יושב ראש האגודה יצחק ציזלינג

מכבי-תעודת חבר פעיל מספר 1 !! של יושב ראש האגודה יצחק ציזלינג משנת 1933. כולל בולי מס נדירים של האגודה. אמצעי תשלום.

פריט יודאיקה. מצב מצויין
מכבי-תעודת חבר פעיל מספר 1 של יושב ראש האגודה יצחק ציזלינג

מכבי-תעודת חבר פעיל מספר 1 !! של יושב ראש האגודה יצחק ציזלינג משנת 1933. כולל בולי מס נדירים של האגודה. אמצעי תשלום.

פריט יודאיקה.

מצב מצויין