מכתב בכתב ידה של המשוררת והסופרת לאה גולדברג

דף ראשי מכתב בכתב ידה של המשוררת והסופרת לאה גולדברג
מכתב בכתב ידה של המשוררת והסופרת לאה גולדברג, בנושא סיפרה שיצא בשנת 1954 "ניסים ונפלאות" המכתב ממוען לנחשון סנה.
מכתב בכתב ידה של המשוררת והסופרת לאה גולדברג

מכתב בכתב ידה של המשוררת והסופרת לאה גולדברג, בנושא סיפרה שיצא בשנת 1954 "ניסים ונפלאות" המכתב ממוען לנחשון סנה.