מכתב בכתב ידו של דוד בן גוריון

דף ראשי מכתב בכתב ידו של דוד בן גוריון