מכתב בכתב ידו של זאב ז'בוטינסקי

דף ראשי מכתב בכתב ידו של זאב ז'בוטינסקי
זאב ז'בוטינסקי מכתב בכתב ידו וחתימתו בקשר להמלצה על בחור מסויים לקבלתו לעבודה.
מכתב בכתב ידו של זאב ז'בוטינסקי

זאב ז'בוטינסקי מכתב בכתב ידו וחתימתו בקשר להמלצה על בחור מסויים לקבלתו לעבודה.