מכתב בן גוריון: טיוטת נאום

דף ראשי מכתב בן גוריון: טיוטת נאום

מכתב בן גוריון: טיוטת נאום נדיר ! מודפסת עם מחיקות והגהות בכתב ידו של דוד בן גוריון 1944 העוסקת בסכנה הנשקפת ליהודי העולם בעיצומה של מלחמת השמדה בשואת אירופה.

טיוטת נאום מאת דוד בן-גוריון, 1944 בכתב יד – עוסקת בסכנה הנשקפת ליהודי העולם לאור השמדת יהודי אירופה, בהסתדרות הפקידים, בעבודה עברית ובצורך להקים מדינה יהודית בארץ ישראל
"ביום הפקודה", טיוטת מאמר מאת דוד בן-גוריון, המבוסס על הרצאה שנשא בפני חברי הסתדרות הפקידים. חלק מהטיוטה נדפס במכונת כתיבה (עם תיקונים ותוספות בכתב-ידו של בן-גוריון) וחלק נכתב בכתב-ידו. [ארץ ישראל, 1944].
הטיוטה שלפנינו, המתבססת על נאום חריף שנשא בן-גוריון בפני חברי הסתדרות הפקידים, עוסקת בסכנה הנשקפת לכלל היהודים, למרות סופה הקרב של מלחמת העולם השניה, ובנחיצות שבהקמת מדינה יהודית בארץ ישראל.
בפתח הדברים כותב בן-גוריון: "בימים אלו נפלו שני דברים: אחד אי שם בגרמניה ואחד בשיקאגו בארצות הברית. הדבר שקרה בגרמניה מראה באופק את קץ המלחמה [ייתכן שמדובר בפלישה לנורמנדי]. הדבר שקרה באמריקה הצפונית, בועידה של המפלגה הדימוקרטית... חשוב במיוחד בשביל העם היהודי. בועידה ההיא הוכנס סעיף יהודי מיוחד הדורש פתיחת שערי ארץ-ישראל לעליה יהודית והקמת מדינה יהודית בארץ. שני המאורעות האלה יש בהם עדוד רב, אבל אינם צריכים להשלות אותנו שאנחנו קרובים למטרתנו. עוד המלחמה לא נסתימה... הסכנה האיומה הנשקפת לשארית ישראל לא חלפה. וגם המדינה אינה מונחת עדיין בקופסה".
בהמשך מדגיש בן-גוריון שוב ושוב ששואת יהודי אירופה עשויה להוביל לניסיונות חוזרים לפתרון "הבעיה היהודית" באמצעות השמדה, ומתייחס לקהילות יהודיות ברחבי העולם (ארה"ב, אנגליה, רוסיה, מצרים ועיראק) ולאיום המרחף מעליהן – "מה שקרה עכשיו באירופה – העובדה הפיסית שנשמדו 6 מיליונים יהודים – עלול ליתן את אותותיו גם לגבי המיליונים שנשארו. עד השנים האחרונות לא יכול היה איש להעלות על הדעת, שיתכן פתרון השאלה היהודית בדרך ההשמדה... אולם לאחר שהדבר נעשה על ידי היטלר ונעשה בהיקף שלא היה דוגמתו בהיסטוריה, הרי נקבעה עובדה פסיכולוגית, פוליטית, מחנכת לא רק בקרב הנאצים בלבד, ביודעים או שלא ביודעים מתעוררת המחשבה בקרב הרבה גויים שיש סו"ס [סוף סוף] פתרון מוחלט לשאלה היהודית הארורה המטרידה אותם כל כך, פתרון ההשמדה".
בסוף דבריו קורא בן-גוריון: " אני רוצה שמכאן יביאו כל חבר וכל חברה לבני ביתם ומכיריהם ולכל אדם בישוב את הרגשת החרדה החיה בשארית ישראל, שביום פקודה יופיעו כל העובדים וכל האזרחים בישוב ויתבעו את התביעה הציונית הגדולה: 'ארץ-ישראל כמדינה יהודית!".
חלק מהטיוטה שלפנינו (החלק הכתוב בכתב-ידו של בן-גוריון) פונה ישירות לשומעי ההרצאה – חברי הסתדרות הפקידים, והוא מתאר בהרחבה את מקומם ותרומתם של הפקידים בחברה עברית עובדת, על פי החזון הסוציאליסטי-ציוני: "הפקיד היהודי בארץ עושה אף הוא שליחות לאומית וחברתית חיונית. במידה שהוא יצמד יותר ויותר לצבור העובדים בכללו ולחזון ההיסטורי הפועם בתוכו, לחזון הציוני-הסוציאליסטי של פועלי א"י – יעלה כוחו ומשקלו [...] עבודת הפקיד בבית מסחר, בבית חרושת, במשרד... כשהיא משתלבת מתוך זיקה הדדית ואחריות הדדית עם עבודת הפועל בשדה, בסדנה, בנמל, ועם עבודת איש המדע במעבדה ועבודת המורה בבית הספר – מהווה את המסד של עצמאותנו והמשען של כוחנו".
בתוך כך, מסביר בן גוריון את מרכזיות העבודה העברית כבסיס לחברה ריבונות וחופשית בארץ ישראל: " עצמאות האדם, עצמאות העובד ועצמאות העם תושג כשהעבודה לא תהיה אמצעי לשלטון אדם באדם, לשלטון עם בעם ולשלטון מעמד במעמד – אלא להיפך, כשהעבודה תשלוט בעם, העבודה היוצרת, בת-החורין שאינה כפופה למרות חיצונית אלא משליטה את האדם על גורלו, על הטבע, על כוחות חוץ. וכל ענף עבודה יש לו תפקיד חיוני בתהליך זה של שחרור האדם העובד והעם המשועבד והבטחת עצמאותו וחירותו".
טיוטת המאמר שלפנינו מורכבת מארבעה דפים מודפסים במכונת כתיבה, עם תיקונים ותוספות בכתב-ידו של בן-גוריון (וכמה הערות בכתב-יד אחר) ושני דפים בכתב-ידו.
גרסה סופית של המאמר התפרסמה ב-1944 בגיליון כתב העת "שורות, פנקס לענייני הפקידים". בגרסה זו הוכנסו מרבית התיקונים שהוסיף בן-גוריון בכתב-ידו על הדפים המודפסים, אולם החלק הכתוב בכתב-ידו של בן-גוריון הושמט ברובו. המאמר נדפס מחדש בספר "בעקבי המשימות", מאת עקיבא גוברין (הוצאת "עם עובד", תל-אביב, 1974) – ראו חומר מצורף.
ארבעה דפים מודפסים, 29 ס"מ בקירוב; ושני דפים בכתב-יד (שלושה עמודים כתובים), 24.5X20 ס"מ. מצב כללי טוב. סימני קיפול וקמטים. כתמים. קרעים קלים. נקבי תיוק בכל הדפים. קרעים חסרים לצד כתמים שחורים בשולי הדפים המודפסים (כתוצאה משריפה), עם פגיעות קלות בטקסט.
באדיבות בית המכירות קדם.
פריט מוזיאוני ונדיר ביותר!!!!
מכתב בן גוריון: טיוטת נאום

מכתב בן גוריון: טיוטת נאום נדיר ! מודפסת עם מחיקות והגהות בכתב ידו של דוד בן גוריון 1944 העוסקת בסכנה הנשקפת ליהודי העולם בעיצומה של מלחמת השמדה בשואת אירופה.

טיוטת נאום מאת דוד בן-גוריון, 1944 בכתב יד – עוסקת בסכנה הנשקפת ליהודי העולם לאור השמדת יהודי אירופה, בהסתדרות הפקידים, בעבודה עברית ובצורך להקים מדינה יהודית בארץ ישראל
"ביום הפקודה", טיוטת מאמר מאת דוד בן-גוריון, המבוסס על הרצאה שנשא בפני חברי הסתדרות הפקידים. חלק מהטיוטה נדפס במכונת כתיבה (עם תיקונים ותוספות בכתב-ידו של בן-גוריון) וחלק נכתב בכתב-ידו. [ארץ ישראל, 1944].
הטיוטה שלפנינו, המתבססת על נאום חריף שנשא בן-גוריון בפני חברי הסתדרות הפקידים, עוסקת בסכנה הנשקפת לכלל היהודים, למרות סופה הקרב של מלחמת העולם השניה, ובנחיצות שבהקמת מדינה יהודית בארץ ישראל.
בפתח הדברים כותב בן-גוריון: "בימים אלו נפלו שני דברים: אחד אי שם בגרמניה ואחד בשיקאגו בארצות הברית. הדבר שקרה בגרמניה מראה באופק את קץ המלחמה [ייתכן שמדובר בפלישה לנורמנדי]. הדבר שקרה באמריקה הצפונית, בועידה של המפלגה הדימוקרטית… חשוב במיוחד בשביל העם היהודי. בועידה ההיא הוכנס סעיף יהודי מיוחד הדורש פתיחת שערי ארץ-ישראל לעליה יהודית והקמת מדינה יהודית בארץ. שני המאורעות האלה יש בהם עדוד רב, אבל אינם צריכים להשלות אותנו שאנחנו קרובים למטרתנו. עוד המלחמה לא נסתימה… הסכנה האיומה הנשקפת לשארית ישראל לא חלפה. וגם המדינה אינה מונחת עדיין בקופסה".
בהמשך מדגיש בן-גוריון שוב ושוב ששואת יהודי אירופה עשויה להוביל לניסיונות חוזרים לפתרון "הבעיה היהודית" באמצעות השמדה, ומתייחס לקהילות יהודיות ברחבי העולם (ארה"ב, אנגליה, רוסיה, מצרים ועיראק) ולאיום המרחף מעליהן – "מה שקרה עכשיו באירופה – העובדה הפיסית שנשמדו 6 מיליונים יהודים – עלול ליתן את אותותיו גם לגבי המיליונים שנשארו. עד השנים האחרונות לא יכול היה איש להעלות על הדעת, שיתכן פתרון השאלה היהודית בדרך ההשמדה… אולם לאחר שהדבר נעשה על ידי היטלר ונעשה בהיקף שלא היה דוגמתו בהיסטוריה, הרי נקבעה עובדה פסיכולוגית, פוליטית, מחנכת לא רק בקרב הנאצים בלבד, ביודעים או שלא ביודעים מתעוררת המחשבה בקרב הרבה גויים שיש סו"ס [סוף סוף] פתרון מוחלט לשאלה היהודית הארורה המטרידה אותם כל כך, פתרון ההשמדה".
בסוף דבריו קורא בן-גוריון: " אני רוצה שמכאן יביאו כל חבר וכל חברה לבני ביתם ומכיריהם ולכל אדם בישוב את הרגשת החרדה החיה בשארית ישראל, שביום פקודה יופיעו כל העובדים וכל האזרחים בישוב ויתבעו את התביעה הציונית הגדולה: 'ארץ-ישראל כמדינה יהודית!".
חלק מהטיוטה שלפנינו (החלק הכתוב בכתב-ידו של בן-גוריון) פונה ישירות לשומעי ההרצאה – חברי הסתדרות הפקידים, והוא מתאר בהרחבה את מקומם ותרומתם של הפקידים בחברה עברית עובדת, על פי החזון הסוציאליסטי-ציוני: "הפקיד היהודי בארץ עושה אף הוא שליחות לאומית וחברתית חיונית. במידה שהוא יצמד יותר ויותר לצבור העובדים בכללו ולחזון ההיסטורי הפועם בתוכו, לחזון הציוני-הסוציאליסטי של פועלי א"י – יעלה כוחו ומשקלו […] עבודת הפקיד בבית מסחר, בבית חרושת, במשרד… כשהיא משתלבת מתוך זיקה הדדית ואחריות הדדית עם עבודת הפועל בשדה, בסדנה, בנמל, ועם עבודת איש המדע במעבדה ועבודת המורה בבית הספר – מהווה את המסד של עצמאותנו והמשען של כוחנו".
בתוך כך, מסביר בן גוריון את מרכזיות העבודה העברית כבסיס לחברה ריבונות וחופשית בארץ ישראל: " עצמאות האדם, עצמאות העובד ועצמאות העם תושג כשהעבודה לא תהיה אמצעי לשלטון אדם באדם, לשלטון עם בעם ולשלטון מעמד במעמד – אלא להיפך, כשהעבודה תשלוט בעם, העבודה היוצרת, בת-החורין שאינה כפופה למרות חיצונית אלא משליטה את האדם על גורלו, על הטבע, על כוחות חוץ. וכל ענף עבודה יש לו תפקיד חיוני בתהליך זה של שחרור האדם העובד והעם המשועבד והבטחת עצמאותו וחירותו".
טיוטת המאמר שלפנינו מורכבת מארבעה דפים מודפסים במכונת כתיבה, עם תיקונים ותוספות בכתב-ידו של בן-גוריון (וכמה הערות בכתב-יד אחר) ושני דפים בכתב-ידו.
גרסה סופית של המאמר התפרסמה ב-1944 בגיליון כתב העת "שורות, פנקס לענייני הפקידים". בגרסה זו הוכנסו מרבית התיקונים שהוסיף בן-גוריון בכתב-ידו על הדפים המודפסים, אולם החלק הכתוב בכתב-ידו של בן-גוריון הושמט ברובו. המאמר נדפס מחדש בספר "בעקבי המשימות", מאת עקיבא גוברין (הוצאת "עם עובד", תל-אביב, 1974) – ראו חומר מצורף.
ארבעה דפים מודפסים, 29 ס"מ בקירוב; ושני דפים בכתב-יד (שלושה עמודים כתובים), 24.5X20 ס"מ. מצב כללי טוב. סימני קיפול וקמטים. כתמים. קרעים קלים. נקבי תיוק בכל הדפים. קרעים חסרים לצד כתמים שחורים בשולי הדפים המודפסים (כתוצאה משריפה), עם פגיעות קלות בטקסט.
באדיבות בית המכירות קדם.
פריט מוזיאוני ונדיר ביותר!!!!