מכתב רשמי מאת ראש הממשלה גולדה מאיר, הממוען אל מר יעקב שריד

דף ראשי מכתב רשמי מאת ראש הממשלה גולדה מאיר, הממוען אל מר יעקב שריד