מכתב שר הביטחון

דף ראשי מכתב שר הביטחון
מכתב שר הביטחון - עזר ויצמן עונה לשאילתא בנושא הריון של חיילות בצבא.... נדיר!!
מכתב שר הביטחון

מכתב שר הביטחון – עזר ויצמן

עונה לשאילתא בנושא הריון של חיילות בצבא….

נדיר!!